Ráchelina vinica

1347866_47830478 (1)História terapeutického programu „Ráchelina vinica“ siaha do roku 1994, kedy pani Theresa Karminski Burke, PhD. (doktorka psychológie) po niekoľkoročných skúsenostiach (od r. 1986) práce so ženami s postabortívnym syndrómom vypracovala publikáciu Ráchelina vinica : Psychologická a duchovná cesta pre postinterrupčné uzdravenie (Rachel’s Vineyard: A Psychological and Spiritual Journey for Post Abortion Healing) s konkrétnym obsahom pre poradcov. Táto publikácia ponúka formát pre víkendy duchovných obnov pre zranených z potratu. Skúsenosti ukazujú, že je to veľmi efektívny uzdravovancí proces, ktorý prebieha v 48 štátoch USA a 57 ďalších krajinách sveta v rôznych svetadieloch.

Ráchelina vinica je určená matkám, otcom, súrodencom, príbuzným, zdravotníkom, ktorí sú poznačení hlbokou bolesťou zo smrti dieťaťa (detí) spôsobenou potratom. Títo ľudia – často spoločnosťou, lekármi alebo aj najbližšími – oklamaní, že ide len o chirurgický zákrok bez následkov, nosia ťažké bremeno viny, odcudzenia, často sú paralyzovaní, neschopní normálneho života a normálnych vzťahov. Vo svetle Božieho milosrdenstva cez tento program nachádzajú novú nádej, dochádza k obnoveniu vzťahov v rodine.

Odborne postavený program Ráchelinej vinice je prepojenie duchovného a psychologického aspektu.

Etický kódex zaväzuje všetkých zúčastnených k mlčanlivosti.

www.rachelsvineyard.org

Odporúčanie klinickej psychologičky Doc. PhDr. Mgr. Patricie Dobríkovej PhD. et PhD.:
Odporúčanie Ráchelina vinica (docx)

Ak Ťa trápia výčitky svedomia pre dieťa, ktoré si nechala/nechal potratiť, alebo nesieš následky potratu ako príbuzný, ako zdravotník, …ak mávaš nočné mory, rozpadol sa Ti vzťah, ak ťa trápia myšlienky na samovraždu a nevieš ako ďalej, neváhaj využiť túto jedinečnú príležitosť k znovuobjaveniu zmyslu svojho života a novej nádeje pre Teba a Tvoju rodinu. Celý tím Ráchelinej vinice Ťa príjme bez výčitiek a s láskou. Nemôžeš nič stratiť, pričom veľa získaš!

Ak sa rozhoduješ o potrate, určite si zvoľ život. Trápenie po potrate je evidentné. U každej dotknutej osoby sa prejaví skôr, či neskôr.

Projekty Ráchel a Ráchelina vinica však nepomáhajú ženám, ktoré sa vypočítavo rozhodnú pre potrat, lebo vedia, že existuje aj pomoc po potrate. Takto Božie milosrdenstvo nefunguje!

 

V tomto roku ponúkame tri termíny RV v rôznych častiach Slovenska (východ, stred, západ).

Prihlasovanie a bližšie informácie:
rachel@rodinabb.sk
0911-911 794

 

Spätná väzba účastníčkok RV: http://rachel.rodinabb.sk/skusenosti-zien/