Príčiny potratov

Jednou z príčin je

  • mladí nie sú pripravení na dieťa…,

stala sa nehoda, omyl, oni to vlastne vôbec nechceli. Boja sa rodičov, treba dokončiť školu, atď. Idú na potrat – tajne, alebo na odporúčanie rodičov.

Prevenciou je – zdržanlivosť, predmanželská abstinencia, ochota darovať sa jeden druhému až v manželstve.

 

  • zlyhanie antikoncepcie: ide o nechcené deti.

V médiách sa propaguje klamný názor, že antikoncepcia pomáha eliminovať interrupciu. Pravda je však opačná. Propagovanie antikoncepčných prostriedkov a ich používanie vedie k nárastu počtu interrupcií.. Poznáme aj potratové tabletky („tabletky po“ RU-486)

Ženy, ktoré podstupujú interrupciu, používali vo väčšine prípadov antikoncepciu.“ Dr. Janet. E. Smith, profesorka z univerzity v Dallase v USA

 

Antikoncepcia odstraňuje zo sexuálneho spolužitia prokreačný rozmer. Spôsobuje, že tehotenstvo sa javí väčšmi ako nehoda než ako prirodzený dôsledok, na ktorý by mali byť zodpovední ľudia pripravení.“ (časopis Milujte sa, číslo 26)

 

Guttmacher Institute (2011) USA – z ich správy vyplýva, že až 54 % žien, ktoré v USA v roku 2008 vykonali interrupciu, používalo antikoncepčné prostriedky.

 

 

Vo Švajčiarku – podľa údajov Informačného centra o rodine a antikoncepcii (CIFERN) percento žien, ktoré používali antikoncepčné tabletky a prezervatívy, a napriek tomu požiadali o interrupciu, bolo v roku 1990 49 %, a v roku 1992 až 73%.(Medizin und Ideologie, 1/2002)

 

Výskumy ukazujú, že ženy, ktoré sa riadia prirodzeným plánovaním rodičovstva deti prijímajú, zatiaľ čo tie, ktoré používajú antikoncepciu sa poväčšine utiekajú k potratu.

 

Jednou z príčin interrupcií je mediálna propaganda falošného mýtu o takmer stopercentnej účinnosti antikoncepčných prostriedkov. Mnohí začínajú sexuálne spolužitie s dôverou v túto klamnú reklamu a neskôr, „prekvapení“ neúčinnosťou metódy, sa rozhodnú zabiť „neplánovane“ počaté dieťa.

 

Z údajov uvedených v článku vo Family Planning Perspectives (1999,31(2)) vyplýva okrem iného aj to, že napriek používaniu prezervatívu otehotnelo v priebehu roka 71,7% chudobných žien, mladších ako 20 rokov.

 

(Z údajov, ktoré uverejnila Americká pediatrická akadémia v Pediatrics (Vol. 104,NOv 1999), vyplýva, že nespoľahlivosť antikoncepčných tabletiek je u maloletých žien viac než 10-krát väčšia než u dospelých žien, kde ich nespoľahlivosť dosahuje 15%.)

 

Ako sa môžeme vyhnúť tomuto problému? – prirodzeným plánovaním rodičovstva, zodpovedným prístupom, zázemím pre dieťa…

 

 

Ďalšou z hlavných príčin potratov sú

  • genetické testy v tehotenstve.

Ide o Tripple test v 12.-16. týždni tehotenstva. Odoberá sa vzorka krvi mamičky. (V nej sa analyzujú určité látky – 3: Alfafetoprotein, hCG hormón a estradiol.) – Podľa toho sa môžu odhaliť vrodené vady – Downov syndróm, poškodenie neurálnej trubice, rázštep chrbtice , rázštep prednej brušnej steny, a iné vývojové chyby.

Tento test však kalkuluje iba riziko, že dieťa môže byť postihnuté, nedokáže povedať, či dieťatko je alebo nie je postihnuté. Inými slovami, testy iba predpovedajú, či je zvýšená šanca na vrodené vady. Sú to skríningové, nie diagnostické testy!!!

 

Ak vyjde pozitívne, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie, opakovanie testu – ak vyjde pozitívne, odporúča sa amniocentéza.

 

Amniocentéza je odber plodovej vody z maternice. V plodovej vode plávajú zbytky kože bábätka, ktoré sa dajú v laboratóriu „vyklíčiť“ a z nich sa prostredníctvom analýzy DNA zistí, či je dieťatko zdravé alebo vážne choré. Presne sa určí tiež pohlavie dieťatka.(1 zo 100 žien, ktorá ho absolvuje potratí, alebo dôjde k poškodeniu plodu.)

 

Tieto testy nie sú povinné, robia sa však automaticky, lekári neinformujú, máte právo odmietnuť.

 

Východisko: byť pripravený prijať aj choré dieťa ako človiečika čakajúceho na lásku rodičov

 

 

Ďalšie hlavné príčiny potratov:

 

  • kariéra….
  • väčší počet detí…
  • chudoba…

 

Potrat problém nevyrieši, len ho prehĺbi!!!