O projekte

1080946_24278190Projekt Ráchel je služba emocionálneho a duchovného uzdravenia žien i mužov zranených skúsenosťou potratu. Hoci potrat je veľké  zlo a nikdy s ním nemôžeme súhlasiť, sme si vedomí faktu, že mnoho žien podstúpilo potrat z donútenia, pod tlakom lekára, kvôli slabej informovanosti ohľadom následkov potratu, pod silným tlakom okolností, atď. Mnohé ženy trpia traumou, ktorú spôsobil práve potrat a spomínajú naň ako na najhorší zážitok života. Ich materstvo a ženstvo, ich ľudskosť i mravnosť boli hlboko zranené. Ľudský život je záležitosťou medzi zemou a nebom, a preto nik by nemal mať právo naň siahnuť. Ženy si to často uvedomia už neskoro…, často sú presviedčané, že predsa ide len o „zhluk buniek.“ Tento zážitok im prináša veľa bolesti i výčitiek, mnohé tvrdia, že ich život po potrate už zďaleka nie je ako predtým. Ľudia poznačení traumou z potratu (matky, otcovia, starí rodičia, vykonávatelia potratov) však majú nádej na uzdravenie. Boh k nim vystiera ruku vo svojom nekonečnom milosrdenstve prostredníctvom Cirkvi. Tento projekt je pomocnou rukou pre tápajúcich, ktorí túžia vrátiť svoj život „do normálnych koľají“ a nájsť zmierenie medzi nimi, dieťaťom a Bohom, a tak môžu znovu prežívať pokoj duše.

 

Sieť projektu Ráchel zahŕňa poradcov, psychológov, sociálnych poradcov,  lekárov  a duchovných otcov  zaškolených v danej problematike. „Cesta uzdravenia je pre každého jedinečná. Na tej ceste my sme len sprievodcami. Máme mapu a dokážeme ukázať smer, ale je to vlastná cesta každej osoby a len ona sama je jediným odborníkom. Boh ju povedie uzdravovaním takým spôsobom, aký je vhodný len pre ňu.“ (Vicky Thorn- zakladateľka projektu)

 

Naša služba zahŕňa individuálne poradenstvo, podporné skupiny, linku pomoci pre tých, ktorí sa rozhodujú  o potrate, víkendový program Ráchelina vinica, možnosť prednášok na tému postabortívneho syndrómu a jeho uzdravenia.