Obete potratu

Kto je obeťou potratu?

 

  • dieťa
  • matka – Potrat sa hlboko dotýka identity ženy, zraňuje jej materstvo a morálne hodnoty, preto žena často po potrate trpí.
  • otec – za každým potratom je hlboko zranený otec
  • ďalšie deti – V tele ženy zostávajú bunky každého dieťaťa, ktoré počne počas celého jej života. Volá sa to ľudský mikrochimerizmus. (Žena často cíti, vníma pohlavie svojho počatého dieťaťa.) Tento fakt má dopad na ďalšie deti počaté po potrate. Tie majú väzbové ťažkosti so svojimi matkami, akoby cítili strach, ohrozenie, majú problém emocionálne sa „stretnúť“ so svojou matkou. (Vicki Thorn)
  • celá rodina