Pôvod názvu projektu

Názov projektu je odvodený z biblickej udalosti, pozri knihu proroka Jeremiáša 31,15:

“Čuj, v Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet.”

ide len o obrazné vyjadrenie. Prorok básnicky opisuje, ako Ráchel narieka nad svojimi nešťastnými synmi (Izraelitmi), ktorých chceli Babylonci odviesť do zajatia. Na Jeremiáša 31,15 sa však odvoláva aj Matúšovo evanjelium 2,18 ako na predobraz náreku betlehemských matiek nad deťmi, ktoré dal povraždiť Herodes. Ráchel je teda symbolom všetkých matiek trúchliacich nad svojimi nenávratne „stratenými“ deťmi.

Jeremiáš vo svojich ďalších veršoch (16 – 17) pokračuje: „Toto hovorí Pán: „zabráň svojmu hlasu plač a svojim očiam slzy, veď tvoja námaha dostane odmenu…Je nádej pre tvoju budúcnosť…“

Projekt má vo svojom názve pojem „vinica“ z viacerých dôvodov. Vinica je miestom namáhavej práce, ktorá však vedie k odmene sladkého vína. Vinič je potrebné orezávať od nezdravých častí. Je tiež symbolom Ježišovho mocného slova z Jánovho evanjelia (15, 4-5): „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“