Pochovávanie

1239008_16820447Súčasná legislatíva už niekoľko rokov umožňuje pochovanie potrateného a nenarodeného dieťaťa. Táto skutočnosť je však veľmi málo známa medzi rodičmi, ale aj zdravotníckym personálom, preto je veľmi zriedka praktizovaná. Je dôležité umožniť rodičom, ktorí o to majú záujem, dôstojne sa rozlúčiť so svojím očakávaným dieťaťom a dovoliť im tak lepšie sa vysporiadať s bolesťou. O tejto problematike pojednáva i nový Zákon o pohrebníctve č.131/2010 Z. z.– z 3. marca 2010, účinný od 1.januára 2011.
§ 3, odst.8
Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie.
§ 5, odst.2
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný
f) vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie požiada, alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie.

Vestník MZ SR z 1.5.2006 (55.) obsahuje odborné usmernenie o manipulácii s inými ľudskými pozostatkami. V jeho prílohe je uvedená žiadosť o pochovanie potrateného plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu (http://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr-do-roku-2008).

 

Ak by rodičia chceli svoje nenarodené dieťa pochovať, ako majú postupovať?

V prvom rade je potrebné, aby rodič požiadal gynekologicko-pôrodnícke pracovisko o pochovanie svojho dieťaťa. Gynekologicko-pôrodnícke pracovisko následne vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť o pochovanie. (Pozn. takto to však v praxi nefunguje).

Žiadosť pozostáva z prvopisu a troch kópií. Originál zostáva na gynekológii a kópie sú spolu s pozostatkami zaslané na patológiu. Jedna kópia zostáva na patológii, druhá sa odovzdá pohrebnej službe a tretia rodičovi. Nasleduje obstaranie pohrebu v pohrebnom ústave. Patológia nakoniec vydá pozostatky na pochovanie vtedy, keď pohrebná služba predloží doklad o obstarávaní pohrebu a ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona. Následne výdaj pozostatkov plodu zaeviduje.

List o prehliadke mŕtveho sa nevyžaduje, pretože plody nie sú evidované v matrike a nemajú ani pridelené rodné číslo. Nahrádza ho žiadosť o pochovanie. Pozostalí nemajú nárok na pohrebný príspevok (pretože nejde o občana mesta, obce).

 

Žiadosť o pochovanie potrateného plodu (doc)

 

Mgr.BeLic. Pavla Bicianová,

B.Bystrica, 19.3.2012 v TV LUX.

 

Katolícka cirkev umožňuje pochovávať aj mŕtve telo nenarodeného dieťaťa, čoho dôkazom sú Pohrebné obrady  (SSV 2008 Trnava) so špeciálnou modlitbou na str. 139.