Tím Ráchelinej vinice

Tím Ráchelinej vinice
foto Badín, leto 2018

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

koordinátor projektu Ráchel – sprevádzanie žien s postabortívnym syndrómom:
Mgr. Daniela Obšajsníková
E-mail: rachel@rodinabb.sk
Tel.: 0911 911 794

Bankový kontakt:
Číslo účtu: 262 977 94 87/1100 Tatra banka, a.s.
IBAN: SK5111000000002629779487
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 379 510 68
Majiteľ účtu: Diecézne pastoračné centrum pre rodinu, do poznámky uviesť : RV

Ak by ste chceli podporiť tento konkrétny projekt Ráchelina vinica, uveďte do poznámky pre prijímateľa „Dar RV“.

Ďalší sprievodcovia na ceste uzdravenia z rán potratu:

 • Prof. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD., dobrikp@gmail.com
 • PaedDr. Adriana Trnovszká, Nové Zámky, atrnovszka@gmail.com, 0907 887 712
 • o. Marek Iskra, Banská Bystrica, marek@rodinabb.sk
 • o. Pavol Hudák, Vysoká n. Uhom, Košice, pavol@domcek.sk, 0905-405 674
 • o. Matej Kasan, SJ, Trnava, cpprtt@cppr.sk, 0948-262 912
 • o. Andrej Karcagi, Levice, akarcagi@gmail.com, 0915-992 704
 • o. Dušan Škurla, Košice, zazivotkosice@gmail.com, 0917 350 146
 • Mgr. Zuzana Kiňová, Bratislava, zuzana@alexisporadna.sk, 0911756-033
 • Mgr. Zuzana Straková, Bratislava, poradna@alexisporadna.sk
 • Mária Badínková, Martin, 0908-280 590
 • Mgr. Mária Lapková, Košice,  m.maskalova@gmail.com, 0918 186 988
 • Regina Majorošová, 0905 893 762
 • MUDr. Zuzana Otrubová, 0908 056 384
 • Mgr. Ivana Kovaľová, 0910 314 476
 • Mgr. Monika Nigutová, 0949 568 213