Uzdravenie

Uzdravenie hlbokých rán z potratu je proces, u niekoho možno dlhodobý. Emocionálne i duchovné uzdravenie však je možné a reálne. Hovoria o tom mnohé výpovede žien a mužov. Projekt Ráchel poskytuje osobné poradenstvo,  linku pomoci pre tých, ktorí sa rozhodujú o potrate, podporné skupiny (stretnutia ľudí s podobným problémom), víkendový program duchovných obnov podľa formátu pripraveného doktorkou psychológie s dlhoročnými skúsenosťami práce s postabortívnym syndrómom.

Uzdravenie z postinerrupčných zranení spočíva v zmierení medzi ženou, dieťaťom a Bohom, v odpustení sebe samej, v tom, že uverí, že jej dieťa odpustilo, a že jej Boh vo svojom veľkom milosrdenstve odpustí. Vtedy môže nastať pokoj v srdci matky.

1136764_21619849

Na ceste k uzdraveniu je potrebné prejsť týmito krokmi:

– uveriť v Božie milosrdenstvo – na svete niet hriechu, ktorý by nemohol byť “utopený” v “mori Božieho milosrdenstva”

– ukončiť popieranie – ženy si často nepripustia, že zdrojom ich mnohých problémov je potrat

– odpusiť ľuďom spojeným s potratom – žena je často k potratu “dotlačená” manželom, partnerom, rodičmi, lekárom,  a pod. Bez odpustenie, nikdy nemôže nastať pokoj. Neodpustenie je ako horúci kameň v srdci, ktorý spaľuje samotného človeka.

– poprosiť dieťa o odpustenie

– odpustiť sebe – toto je často najťažšie v procese uzdravenia

– uznať dieťa za osobu – dať mu meno (niektoré ženy tušia pohlavie dieťaťa, ak nie, je dobré prosiť Boha o poznanie pohlavia dieťaťa. Stáva sa tak pri čítaní Sv.Písma, v snoch, a pod.)

– napísať dieťaťu list s vyjadrením všetkého čo cítiš – je dobré vypovedať všetky okolnosti minulosti, vyjadriť mu lásku, atď.

– zmieriť sa s Bohom – možno si už veľakrát vyznala hriech vo sv. spovedi, a možno si sa nikdy neodvážila priznať… Po predchádzajúcich krokoch je dobré vykonať si sv. spoveď, na ktorú budeš tentokrát dobre pripravená.

– sláviť obrad rozlúčky s dieťaťom – ako náhradu pohrebu – urobiť si malý obrad – napr. v kaplnke zapáliť plávajúcu sviecu a vložiť ju do sklenenej nádoby, pričom vyslovujem meno dieťaťa a odovzdávam ho Bohu do náručia.  Toto môže byť sprevádzané hudbou, piesňou, básňou, citátmi s Písma, čítaním listu dieťaťu, a pod.

– nechať si spomienkový predmet, ktorý by dieťa pripomínal – napr. detskú košieľku, sošku anjelika, zarámovaný obraz anjela, a pod.

Radi ťa v tomto procese budeme sprevádzať formou osobného poradenstva alebo víkendových programov Ráchelina vinica.

Kontaktuj nás.

 Tel. 0911-911 794

rachel@rodinabb.sk