Modlitba

Návrh modlitby uzdravenia pre ženu po spontánnom potrate:

 Láskavý Bože,

 s dôverou voláme k Tebe, lebo si milujúci a dobrotivý. Chválime Ťa za dar každého života i toho predčasne ukončeného. Ty máš svoje dôvody, ktoré nám sú zatiaľ neznáme. Daj nám silu nezúfať a veriť, že toto dieťa žije v Tebe a má právo hľadieť na Tvoju tvár. Prosíme Ťa o pokoj pre túto matku, ktorá ťažko znáša stratu prísľubu daného od počatia. Daj jej do cesty ľudí, ktorí budú ochotní načúvať jej trápeniu a chápať ho. Premeň jej bolesť na prameň sily, z ktorého môže čerpať. Ty sám sa jej dotkni svojou mocou a uzdrav ju zo zranení. Osloboď ju od depresie, úzkosti, náladovosti a neutíchajúceho žiaľu. Naplň jej srdce svojím pokojom a daj jej silu hľadieť do budúcnosti. Otvor jej oči pre nádej nového života, ktorý ešte môže vyklíčiť v jej lone. Sprevádzaj jej kroky, nech je  schopná naplno sa venovať ľuďom, ktorí ju potrebujú a práci, ktorú má vykonávať.

 Matka všetkých matiek,

 Tebe zverujeme jej materstvo a prosíme Ťa o ochranu. Amen.