Príčiny spontánneho potratu

Aké sú príčiny spontánneho potratu?

Rámcovo môžeme rozdeliť tieto príčiny na:

  • fyzikálne – röntgenové žiarenie

  • chemické – pôsobenie cudzorodých látok – karciogénov

  • biologické – pôsobenie vírusov, baktérií

  • genetické – (mutácia génov, poruchy chromozómov pri vývoji spermií, vajíčok ako aj pri delení už vzniknutého zárodku, dedičný prenos niektorých ochorení)

  • mechanické – pád, úraz

  • hormonálne – nedostatok hormónov, niektoré hormonálne poruchy

  • imunologické – tvorba protilátok proti štruktúre embrya, spermií

  • hematologické – vrodené poruchy zrážanlivosti

  • nutričné – nedostatok základných živín a vitamínov – v našich podmienkach dosť nepravdepodobné

  • psychické – trauma, stres