Ohrozené skupiny

Teoreticky je postabortívnym syndrómom ohrozená každá  žena. Či sa u nej PAS prejaví závisí od okolností, v ktorých sa nachádza a od osobnosti ženy. (Poradcovia pracujúci so ženami po potrate tvrdia, že takmer u každej ženy sa PAS skôr či neskôr prejaví. U niekoho sa príznaky PAS objavia hneď po zákroku, u niekoho po mnohých rokoch, u niekoho až počas smrteľnej úzkosti.)

 Skúsenosť ukazuje, že určitý typ žien je rozvinutím príznakov postabortívneho syndrómu viac ohrozený:

  • mladistvé ženy, ktoré nemajú deti
  • ženy, ktoré absolvovali potrat v druhej tretine tehotenstva
  • ženy, ktoré cítia, že boli k potratu prinútené okolnosťami
  • ženy, pre ktoré potrat znamená konflikt hodnôt