Štatistiky

Podľa štatistík:

  • Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo tieto štatistiky týkajúce sa potratov z r. 2014:

UPT : 7 501

Spontánne potraty: 5 042

UPT najčastejšie podstupovali ženy s dvomi deťmi (30,6 percent) vo veku 30 – 39 rokov.

Z hľadiska rodinného stavu boli najčastejšími žiadateľkami o UPT slobodné ženy (48,8percent).

 

Podrobnejšie informácie na stránke:

http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2014/zs1507.pdf

 

 

Od legalizácie potratov na Slovensku sa odhaduje približne 1 milión umelých potratov.

 

  • v USA je približne 3 300 umelých potratov denne – to je 1 204 500 ročne

 

43 % žien v USA má skúsenosť potratu pred dovŕšením 45 roku.