Definícia PAS

„Postabortívny (postinterrupčný) syndróm (PAS) je oneskorený alebo pomaly sa rozvíjajúci chronický syndróm žiaľu.“ Psychiater Dr. E. Seal, M.A., D.P.M., F.R.A.C.P, F.R.A.N.C.P.

Syndróm je súbor symptómov, ktoré majú spoločný  mechanizmus vzniku. Symptómy (príznaky) pomáhajú rozpoznať  určitú diagnózu. Hoci PAS nie je oficiálne uznaný ako diagnóza v klasifikácii chorôb, vyznačuje sa týmto súborom symptómov:

 • 771207_96281460ustavičný pocit hanby a viny
 • výčitky svedomia
 • strata sebaúcty
 • osamotenosť
 • odcudzenie
 • prenikavý smútok
 • úzkosť
 • ťažkosti vo vzťahoch
 • väzbové ťažkosti s nasledujúcimi deťmi
 • sexuálne dysfunkcie
 • zvýšené emocionálne odozvy
 • samovražedné sklony
 • drogová a alkoholická závislosť
 • poruchy príjmu potravy
 • vážna popôrodná depresia
 • opakované potraty
 • problémy so spánkom, nočné mory
 • problémy so sústredením
 • nadmerná ostražitosť, vyľakanosť
 • výročný syndróm – silné znepokojenie pri očakávanom dátume pôrodu alebo pri výročí potratu