PTSP

Theresa Burke, PhD. (USA) popisuje tento problém ako posttraumatickú stresovú poruchu so svojimi charakteristickými znakmi:

  • nadmerné psychické napätie (hyperaktivácia)

  • vyhýbavé príznaky (potláčanie)

  • vnucujúce sa opätovné prežívanie (vtieranie)

 

Posttraumatickou stresovou poruchou trpia ľudia, ktorý majú za sebou traumatizujúci zážitok, napríklad: vojnu, živelnú pohromu, prepadnutie, zneužívanie, a pod. T. Burke zo svojej praxe zistila, že ženy po potrate majú rovnaké symptómy ako ľudia trpiaci toutou poruchou.