Utajený pôrod

Ak sa budúca mamička pred okolím hanbí za svoje tehotenstvo a chce o utajiť, môže využiť niektoré z krízových centier pre tehotné, kde dieťatko donosí.
Následne využije možnosť porodiť dieťa v nemocnici v utajenom režime.​

Na Slovensku už existuje zákonná možnosť porodiť dieťatko v nemocnici s tým, že nebude prezradená identita matky.

Podľa zákona, môže prísť žena s nechceným tehotenstvom do ktorejkoľvek nemocnice na Slovensku s požiadavkou, že chce rodiť v režime utajeného pôrodu. Je to bezpečný spôsob vyriešenia nechceného tehotenstva. A to pre dieťatko i pre matku. Dieťatko sa stáva právne voľné a je určené na adopciu. Aj o dieťa aj o matku je zo zdravotného hľadiska postarané.

Stačí, ak matka vypíše pri prijatí na oddelenie Žiadosť. Údaje sú potom zapečatené a uschované v trezore nemocnice. Matka je na oddelení evidovaná len pod číslom.